Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn

Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn

Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn

Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn

Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn
Khung ánh sáng sân khấu, motor hệ tạp kỹ, nâng hạ khung ánh sáng, palang điện, hệ tời điện, motor nâng hạ, khung ánh sáng cơ khi thịnh toàn
NHÀ HÁT CASINO VINPEARL PHÚ QUỐC
0 Lượt xem

Khung ánh sáng sân khấu nhà hát casino Phú Quốc:

 

Motor kéo nâng hạ giàn khung ánh sáng

 

Khung ánh sáng nâng hạ bằng palang điện

 

Bài viết khác
Về đầu trang