Khung ánh sáng quán bar - club - vũ trường sử dụng hệ thống motor nâng hạ được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thịnh toàn. Công ty Thịnh Toàn chuyên gia công lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng ngoài trời, vũ trường các loại, thùng đựng thiết bị, pat treo các thiết bị âm thanh, màn hình, hệ thống chuyển động sử dụng motor Khung anh sang quan bar - club - vu truong su dung he thong motor nang ha duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan. Cong ty Thinh Toan chuyen gia cong lap dat cac san pham ho tro am thanh anh sang nhu khung anh sang ngoai troi, vu truong cac loai, thung dung thiet bi, pat treo cac thiet bi am thanh, man hinh, he thong chuyen dong su dung motor

Khung ánh sáng quán bar - club - vũ trường sử dụng hệ thống motor nâng hạ được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thịnh toàn. Công ty Thịnh Toàn chuyên gia công lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng ngoài trời, vũ trường các loại, thùng đựng thiết bị, pat treo các thiết bị âm thanh, màn hình, hệ thống chuyển động sử dụng motor Khung anh sang quan bar - club - vu truong su dung he thong motor nang ha duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan. Cong ty Thinh Toan chuyen gia cong lap dat cac san pham ho tro am thanh anh sang nhu khung anh sang ngoai troi, vu truong cac loai, thung dung thiet bi, pat treo cac thiet bi am thanh, man hinh, he thong chuyen dong su dung motor

Khung ánh sáng quán bar - club - vũ trường sử dụng hệ thống motor nâng hạ được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thịnh toàn. Công ty Thịnh Toàn chuyên gia công lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng ngoài trời, vũ trường các loại, thùng đựng thiết bị, pat treo các thiết bị âm thanh, màn hình, hệ thống chuyển động sử dụng motor Khung anh sang quan bar - club - vu truong su dung he thong motor nang ha duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan. Cong ty Thinh Toan chuyen gia cong lap dat cac san pham ho tro am thanh anh sang nhu khung anh sang ngoai troi, vu truong cac loai, thung dung thiet bi, pat treo cac thiet bi am thanh, man hinh, he thong chuyen dong su dung motor

Khung ánh sáng vũ trường

Khung ánh sáng quán bar - club - vũ trường sử dụng hệ thống motor nâng hạ được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thịnh toàn. Công ty Thịnh Toàn chuyên gia công lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng ngoài trời, vũ trường các loại, thùng đựng thiết bị, pat treo các thiết bị âm thanh, màn hình, hệ thống chuyển động sử dụng motor Khung anh sang quan bar - club - vu truong su dung he thong motor nang ha duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan. Cong ty Thinh Toan chuyen gia cong lap dat cac san pham ho tro am thanh anh sang nhu khung anh sang ngoai troi, vu truong cac loai, thung dung thiet bi, pat treo cac thiet bi am thanh, man hinh, he thong chuyen dong su dung motor
Khung ánh sáng quán bar - club - vũ trường sử dụng hệ thống motor nâng hạ được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thịnh toàn. Công ty Thịnh Toàn chuyên gia công lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng ngoài trời, vũ trường các loại, thùng đựng thiết bị, pat treo các thiết bị âm thanh, màn hình, hệ thống chuyển động sử dụng motor Liên hệ : 091 8282 070
OASIS CLUB - QUẢNG NGÃI
0 Lượt xem

Một số hình ảnh và video công trình đã thực hiện và được đưa vào sử dụng:

 

 

 

 

 

 

 

 
Bài viết khác
Về đầu trang