ban xoay tron su dung trong trung bay san pham su dung motor va co the dieu chinh toc do theo y muon duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan, bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi công ty cơ khí sân khấu thịnh toàn chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị và những sản phẩm khác

ban xoay tron su dung trong trung bay san pham su dung motor va co the dieu chinh toc do theo y muon duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan, bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi công ty cơ khí sân khấu thịnh toàn chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị và những sản phẩm khác

bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi cơ khí sân khấu thỉnh toàn, bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi công ty cơ khí sân khấu thịnh toàn chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị và những sản phẩm khác

Bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm

ban xoay tron su dung trong trung bay san pham su dung motor va co the dieu chinh toc do theo y muon duoc san xuat boi co khi san khau thinh toan, bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi công ty cơ khí sân khấu thịnh toàn chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị và những sản phẩm khác
Bàn xoay tròn sử dụng trong trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn được sản xuất bởi công ty cơ khí sân khấu thịnh toàn chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị và những sản phẩm khác
Bàn Xoay Tròn Trưng Bày Sản Phẩm
Mã sản phẩm:

Mô tả:

Bàn xoay tròn trưng bày sản phẩm sử dụng motor và có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn.

Lượt xem:

4033

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bàn xoay tròn sử dụng motor tơ và điều chỉnh tốc độ

 

 

 

 

 

Bộ phận công tắc và điều chỉnh tốc độ :

 

 

 

 

 

 

 

 
Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang