new 85 club, khung ánh sáng, khung ánh sáng chuyển động, khung tròn, khung ánh sáng sử dụng motor điều khiển, khung ánh sáng bar vũ trường, new 85 club, khung anh sang, khung anh sang chuyen dong, khung tron, khung anh sang su dung motor dieu khien, khung anh sang bar vu truong

new 85 club, khung ánh sáng, khung ánh sáng chuyển động, khung tròn, khung ánh sáng sử dụng motor điều khiển, khung ánh sáng bar vũ trường, new 85 club, khung anh sang, khung anh sang chuyen dong, khung tron, khung anh sang su dung motor dieu khien, khung anh sang bar vu truong

new 85 club, khung ánh sáng, khung ánh sáng chuyển động, khung tròn, khung ánh sáng sử dụng motor điều khiển, khung ánh sáng bar vũ trường, new 85 club, khung anh sang, khung anh sang chuyen dong, khung tron, khung anh sang su dung motor dieu khien, khung anh sang bar vu truong

Khung ánh sáng chuyển động New 85 Club

new 85 club, khung ánh sáng, khung ánh sáng chuyển động, khung tròn, khung ánh sáng sử dụng motor điều khiển, khung ánh sáng bar vũ trường, new 85 club, khung anh sang, khung anh sang chuyen dong, khung tron, khung anh sang su dung motor dieu khien, khung anh sang bar vu truong
Khung ánh sáng chuyển động New 85 Club được thiết kế sản xuất và lắp đặt bởi cơ khí sân khấu Thịnh Toàn. Thịnh Toàn chuyên gia công và lắp đặt các sản phẩm hỗ trợ âm thanh ánh sáng như khung ánh sáng, thùng đựng thiết bị, pat treo thiết bị âm thanh màn hình, hệ chuyển động sử dụng motor...
Khung ánh sáng chuyển động New 85 Club
Mã sản phẩm:

Mô tả:

Lượt xem:

2038

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

Một số hình ảnh khung ánh sáng tại New 85 Club:

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Về đầu trang